Consultatie


Met de verruiming van de beleidsregel POH GGZ is het voor de huisarts mogelijk om een psycholoog of psychiater consultatief te raadplegen. 
De gezamenlijke huisartsen hebben voor consultatie hierover het volgende afgesproken:
(Deze tekst is overgenomen van een document opgesteld door de Huisartsengroep)

1.    Doelstellingen consultatieve raadpleging
•    Verbeteren van zorg aan de patiënt en vergroten van zelfmanagement van de patiënt;
•    Juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt;
•    Kennis en kunde GGZ huisartsenzorg  vergroten. 

2.    Soorten consultatievragen
•    Overleg over geschikte behandeling en/of begeleiding van de patiënt;
•    Advies voor verwijzing;
•    Overleg over medicatie en/of  advies.


3.    Modellen Consultatieve raadpleging  
•    Consultatiegever en huisarts  overleggen over patiënt:

  • Telefonisch (10 min)
  • - E-consultatie: via mail of t.z.t.  via platform (KIS)

•    Huisarts(en)  en POH GGZ overleggen met Consultatiegever over  verschillende patiënten.

  •  face to face: fysiek , teleconference. (10 min per patient)
    pm kan evt. geaccrediteerd worden als intervisie  PTO 

•    Voor de GGnet regio: Inzet screeningsinstrument Telescreener als consultatiemiddel om te komen tot goede interventie bij  de patiënt.

4.    Consultatievrager = huisarts
•    Gerichte vraagstelling;
•    Indien nodig relevante informatie verschaffen;
•    Huisarts is hoofdbehandelaar.


5.    Consultatiegever
•    Duidelijk advies naar huisarts.
•    Consultatie is advies, geen medebehandeling.
•    Soorten consultatiegevers:

  • BIG geregistreerde GZ psychologen  vrijgevestigd of verbonden aan instelling (afhankelijk   van regio:  GGNet, Mindfit, Indigo, Tactus, …..).
  • Psychiaters vrijgevestigd/GGZ instelling (afhankelijk van regio:  GGNet, Mindfit, Indigo,  Tactus, …)
  • BIG geregistreerde Psychotherapeuten
  • Jeugd psychiaters, orthopedagogen.

•    Gecontracteerd door zorggroep.
•    Facturatie loopt via zorggroep.

 

                                                    

 

Nieuws
 
No news