Screening en diagnostiek


Er wordt veel gesproken over screening en diagnostiek 

Screening is bedoeld om te kijken naar welk echelon (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ) de patiënt het beste kan worden doorverwezen.  

Screening zal vooral in de huisartsenpraktijk gebeuren. We hebben gemerkt dat de in omloop zijnde screeningsinstrumenten nog niet voldoende uitgekristaliseerd zijn. 

Screening is ook wat anders dan diagnostiek. Diagnostiek hoor thuis bij de psychologen, zij zijn daarin opgeleid en zijn daar ervaren in. Het is de psycholoog die vaststelt van welke stoornis er sprake is, maar vooral welke dynamiek er bij deze patiënt speelt en daaraan gekoppeld, welke behandelng er nodig is. 

U kunt, als u nadere diagnostiek wenst voor uw patiënt, bij onze psychologen terecht. 
Er wordt dan een Transitieprestatie  in rekening gebracht. Deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  

 

 

                                                    

 

Nieuws
 
No news