De verwijsbrief

De verwijsbrief is, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk geworden: De brief moet aan allerlei door zowel verzekeraars als  NZA gestelde eisen voldoen, anders wordt de zorg niet vergoed.  De verzekeraars beschouwen de geleverde zorg als onverzekerde zorg als de verwijsbrief niet aan hun criteria voldoet.


Op de verwijzing moet staan:


1.    De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt en BSN nummer
2.    De reden voor verwijzing
3.    De vermelding dat het om een verwijzing naar de GB-GGZ gaat
4.    Dat er sprake is (van een vermoeden van) een DSM-IV stoornis. 
5.    De NAW gegevens en AGB code van de huisarts.
6.    Een handtekening van de verwijzer.
7.    Datum van de verwijzing

NB: Er moet een handtekening van de huisarts op de verwijzing staan. Een handtekening van een POHGGZ is niet voldoende. Immers alleen een huisarts (of specialist of bedrijfsarts) mag verwijzen.
Hieronder treft u 2 voorbeelden van een goede verwijsbrief aan. 

 

 

                                                    

 

Nieuws
 
No news